Man kan väldigt enkelt dela in de olika typerna av hörselnedsättningar som finns beroende på när den inträffade, om den är tillfällig eller permanent och vilken del av hörseln som påverkats. Fortsätt läsa