Cannabisolja används i behandlingen av olika sjukdomstillstånd och antalet användare ökar. En av de vanligaste orsakerna till att människor vänder sig till oljan är dess effektivitet när det kommer till kampen mot cancer. Att röka cannabis är inte för alla, vilket bl. a. är skälet till varför fler och fler vänder sig till cannabisoljan istället. Oljan är en koncentrerad och destillerad form av växten marijuana.

Cannabisolja – ett hjälpmedel i den hårda kampen mot cancer

ICRS (International Cannabinoid Research Society) anordnar varje år en internationell konvention där både läkare och forskare samlas för att slå ihop och jämföra resultaten från deras undersökningar kring effekterna av medicinsk marihuana. Fastän större delen av informationen från denna konvention inte publicerats, finns det inget förnekande av de anekdotiska bevisen kring användningen av cannabis för att behandla diverse medicinska tillstånd.

Tetrahydrocannabinol och cannabidiol minskar cancerceller

De två huvudsakliga ingredienserna i cannabis är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) har visat sig att vara gynnsamma i alternativa behandlingsmetoder av cancer. Det finns emellertid inga bevis som tyder på att cannabis kan bota cancer men starka bevis som visar att oljan kan minska cancercellerna.

I kroppens varje cell finns sfingolipider. Det är lipider som bestämmer vilka celler som får leva och vilka som ska dö. Då en cells ceramidhalt är hög är cellens död nära. Vid användandet av cannabis kopplar oljans THC sig till cancercellens cannabinoidreceptor. Detta ökar cellens ceramidhalt och leder till celldöd. Friska celler producerar inte ceramid i närvaro av cannabisens THC. Det är följaktligen endast cancerceller som påverkas och dör vid användning av cannabis.

Cannabisolja hindrar uppkomst av cancer och lindrar under cancerbehandling

Användningsområdet för cannabis är anmärkningsvärt då oljan direkt påverkar sjukdomen men även symptomen som uppstår, allt från illamående och brist på aptit till smärta. De bevis som hittats under årens studier föreslår att medicinsk användning av cannabis kan motverka uppkomsten av cancer. Universitetet Complutense i Madrid kom 2013 med sin studie fram till att THC faktiskt gör att cancerceller ”smälter” och drastiskt minskar i storlek.

Många canceröverlevare hävdar även att cannabis hjälpte dem att återhämta sig från sin cancer vilket beror på minskningen av biverkningarna i samband med traditionell cancerbehandling. För många cancerpatienter är cytostatika en del av deras behandling och cannabis kan lindra mycket av det obehag och illamående som uppkommer under behandlingen. I en studie som gjordes av universitetssjukhuset St. Johns i Tulsa fann man att biverkningarna som uppkommer under de traditionella behandlingarna av cancer och HIV/aids minskade med 38% hos de patienter som under sin behandling även använde medicinsk cannabis.