Den 6 oktober 1988 genomgick 5-årigt Matthew Farrow från North Carolina, USA, den första navelsträngstransplantationen i världen. Transplantationen ägde rum på Hôpital Saint-Louis i Paris och Matthew fick där stamceller som togs från sin nyfödda systers navelsträng. Idag är Matthew 32 år, gift och far till 12-årige Elijah.

1988 led Matthew av Fanconis Anemi (FA), vilket är en sjukdom som innebär medfödd anemi (blodbrist) som utvecklas till benmärgssvikt om den inte behandlas. FA visar sig ofta vid födseln eller relativt tidigt i barndomen och kan även påverka tillväxt och njurfunktion.

Matthew är idag så klart otroligt tacksam för att han fick chansen att leva ett normalt liv. Allt tack vare stamcellerna som togs från hans nyfödda systers navelsträng. Matthew arbetar idag för det amerikanske företaget CORD:USE, vilken är en sammanslagning av en privat och en offentlig stamcellsbank. CORD:USE är bland de mest framstående i världen vad gäller att samla stamceller från navelsträngen.

Matthew arbetar även för att försöka öka allmännhetens kunskap när det gäller potentialen som finns när det gäller att använda stamceller som tas från navelsträngen. Han håller bland annat föredrag på sjukhus och vid evenemang där han berättar sin personliga och fantastiska historia för patienter, släktingar till sjuka och sjukvårdspersonal.

Matthew lever idag ett helt normalt liv och har inte något som helst antydan till sin tidigare mycket allvarliga sjukdom. På grund av att detta är möjligt, förstår vi idag hur viktigt det är att spara stamceller från det nyfödda barnets navelsträng. Tyvärr känner inte alla (blivande föräldrar, men även många doktorer) till vilka enorma fördelar det kan medföra och en del kanske inte ens blir tillfrågade om de vill spara sitt barns stamceller. Samtidigt kan man ibland tyvärr även läsa obefogade, negativa kommentarer om stamceller i media, men det kanske inte många vet är att det finns olika typer av stamceller och att det ofta är embryonala stamceller som man i så fall pratar om i negativ bemärkelse, eftersom dessa tas ifrån embryon och detta kan för vissa anses ytterst oetiskt. Att ta blodstamceller från navelsträngen är däremot helt ofarligt för både mamma och barn.

Varför är det då så viktigt att spara stamceller? Stamceller är otroligt viktiga eftersom det är de som bygger upp kroppen. Man tror även att det kommer att bli den framtida sjukhusbehandlingen när det gäller att behandla allvarliga sjukdomar. Vad man kanske inte alltid tänker på är att om man sparar stamceller från sitt barn, så kan man kanske även använda dessa för att hjälpa andra. Om ett syskon till exempel skulle få leukemi, så finns det en 25% chans att stamcellerna kan matchas. Många som väljer att spara sitt barns blod ser det som en livförsäkring för sitt barn.

Medan vi alla hoppas att vi aldrig ska behöva använda våra sparade stamceller, så kommer Matthew att fortsätta att berätta sin historia och vi hoppas alla att om nu olyckan skulle vara framme, att det är många andra som kommer att få lika stor glädje och chansen till ett nytt liv med hjälp av stamceller från navelsträngen.

Läs mer här.